breakfast included

Договір публічної оферти

Home Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З БРОНЮВАННЯ

1. Терміни та визначення.

1.1.«Система бронювання» (Система) – програмний комплекс, доступний на сайті hotel-deribas.com, призначений для пошуку інформації про Готель та його послуги, а також для бронювання та оплати номерів у Готелі.

1.2. «Готель» – об’єкт розміщення- Готель «Дерібас» (ТМ “Дерібас”), розташований за адресою: Україна, Одеса, Дерибасівська 27,
, в якому Виконавець реалізує послуги цього об’єкта розміщення з використанням Системи.

1.3. «Виконавець» – ФОП Чорний Д.М.

1.4.”Користувач” – будь-яка фізична особа, зареєстрована в Системі.

1.5. «Замовник» — користувач, який має цивільну дієздатність віком не менше 18 років, який уклав з Виконавцем договір на надання послуг з бронювання шляхом акцепту цієї Оферти у порядку, встановленому у п.5.1. справжньої Оферти.

1.6. «Реєстрація» — надання Виконавцю за допомогою Системи персональних та контактних даних Замовника для оперативного зв’язку з ним з питань замовлених послуг.

1.7. «Замовлення» – сукупність послуг Готелю, що формується Користувачем шляхом вибору відповідного варіанту в результаті пошуку в Системі.

1.8. “Ваучер” – документ, що підтверджує факт бронювання та оплати Замовлення, для пред’явлення в готелі.

1.9. «Бронювання» — резервування номерів у готелі, що відбувається внаслідок низки дій, що здійснюються Замовником у Системі.

2. Загальні положення.

2.1. Справжня Оферта, що публікується на сайті hotel-deribas.com, є офіційною пропозицією ФОП Чорний Д.М. для фізичних осіб укласти договір про надання послуг із бронювання номерів у готелі. Відповідно до чинного цивільного законодавства цей документ є публічною Офертою.

Ця Оферта не адресована юридичним особам.

2.2. Під послугами Виконавця в Оферті розуміються послуги бронювання номерів та інших послуг в готелі за допомогою Системи.

2.3. Договір про надання послуг із бронювання укладається шляхом акцепту цієї Оферти, що містить усі істотні умови Договору, без підписання сторонами. Договір має юридичну силу та є рівносильним договору, підписаному сторонами. Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту акцепту Оферти, а саме вчинення Замовником дій, передбачених у п.5.1. цієї Оферти та які означають беззастережне приєднання Замовника до всіх умов Оферти без будь-яких вилучень чи обмежень.

3. Предмет Договору.

3.1. Предметом цієї Оферти є бронювання та реалізація Замовнику послуг Готелю на умовах цієї Оферти.

3.2. Бронювання здійснюється у порядку, зазначеному у Правилах бронювання, які є невід’ємною частиною цього Договору, та представлені на сайті Виконавця hotel-deribas.com.

3.3. Замовник зобов’язується приймати надані послуги та здійснювати необхідні платежі відповідно до умов цієї Оферти.

4. Права та обов’язки Замовника та Виконавця.

4.1.Права Замовника.

4.1.1. Проводити пошук, бронювання та оплату послуг Готелю за допомогою Системи та іншими способами, вказаними на сайті hotel-deribas.com. При цьому Замовник визнає, що у разі використання Системи він у повній мірі та беззастережно приймає умови цієї Оферти незалежно від того, яким способом було здійснено бронювання та оплата Замовлення.

4.1.2. Відмовитись від Замовлення або змінити Замовлення на умовах, зазначених у п.7 цієї Оферти.

4.1.3. Замовник має право на отримання заброньованих послуг у строки та в обсязі, визначені в цьому Замовленні.

4.2. Права Виконавця.

4.2.1. Вимагати від Замовника дотримання Правил бронювання, опублікованих на сайті (посилання) та у цій Оферті. Виконавець несе відповідальність за належне виконання Договору лише у разі дій та процедур, вчинених Замовником з повним дотриманням цих правил.

4.2.2. Вимагати від Замовника повну згоду з умовами Оферти. Без згоди з умовами Оферти відмовити Замовнику у наданні послуг.

4.2.3. Вимагати від Замовника сплати Замовлення. При неотриманні від Замовника оплати у строк, встановлений у Правилах бронювання, скасувати Замовлення.

4.2.4. Утримувати із Замовника або вимагати оплати штрафних санкцій у разі зміни, відмови від Замовлення чи не заїзду до Готелю. При цьому Замовник визнає дії Виконавця повністю правомірними та не має претензій.

4.2.5. Залучати третіх осіб для виконання послуг із бронювання з метою цього Договору.

4.2.6. Розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку, якщо Замовник надав Виконавцю недостовірні відомості або контактні дані, а також помилкові та/або неправомірно використовувані Замовником дані платіжних карток.

4.2.7. Проводити у виняткових випадках заміну номера Готелю, підтвердженого раніше, на аналогічний, з розміщенням у номері тієї ж категорії або вищої категорії без стягнення додаткової оплати.

4.2.8. При необхідності відключати та вмикати Систему у будь-який час, інформуючи про це Замовника на сайті hotel-deribas.com.

4.3. Обов’язки Замовника.

4.3.1. Не приступати до оформлення Замовлення, попередньо не ознайомившись із цією Офертою та Правилами бронювання. Якщо Замовник розпочав оформлення Замовлення, то Виконавець вважає, що Замовник повністю ознайомлений та погоджується з умовами Оферти та Правилами бронювання.

4.3.2. Самостійно знайомитись на сайті Виконавця з інформацією про Готель та його послуги, включаючи ціни.

4.3.3. Вказувати актуальну контактну інформацію під час реєстрації (номер телефону, e-mail), необхідну Виконавцю для оперативного зв’язку із Замовником.

4.3.4. Надати всі необхідні для оформлення Замовлення актуальні дані про осіб, що заїжджають в Готель, і перевірити їх коректність.

4.3.5. Своєчасно сплатити вартість Замовлення будь-яким із запропонованих варіантів та способів оплати, представлених на сайті (оплата платіжною карткою), у строки та на умовах, зазначених Виконавцем у Правилах бронювання.

У разі оплати Замовлення банківською карткою через Інтернет необхідно користуватися лише банківською карткою, що належить Замовнику. Щоб уникнути шахрайства, Виконавець перевіряє платіж і для вирішення питань пов’язується із Замовником. Якщо Замовник недоступний або питання залишається невирішеним, Виконавець залишає за собою право анулювати це Замовлення та повертає кошти на банківську картку її власника.

4.3.6. У разі відмови від Замовлення або частини послуг у Замовленні, а також для зміни замовлених послуг, негайно повідомити про це Виконавця в порядку, встановленому в Правилах бронювання . При цьому Замовник зобов’язаний компенсувати Виконавцю всі фактичні витрати, понесені ним у зв’язку з виконанням зобов’язань за цим Договором, зокрема штрафні санкції, сплачені Виконавцем третім особам.

4.3.7. Якщо інше не передбачено цим Договором і не випливає з суті зобов’язань або вимог закону, договірні права та обов’язки Замовника поширюються також на осіб, на користь яких укладено цей Договір.

4.4. Обов’язки Виконавця.

4.4.1. Надати Замовнику на сайті hotel-deribas.com необхідну інформацію про Готель та його послуги, а також інструкції для оформлення та оплати Замовлення.

4.4.2. Прийняти оплату Замовлення від Замовника (у тому числі через третіх осіб) після належного оформлення Замовлення та успішного бронювання послуг.

4.4.3. При скасуванні Замовлення підтвердити ануляцію послуг із виставленням штрафних санкцій, якщо такі діють на цей строк ануляції.

5. Акцепт Оферти та укладання Договору.

5.1. Замовник здійснює Акцепт Оферти шляхом виконання наступних дій у Системі:

Бронювання Замовлення
Оплата заказу.
Після виконання зазначених дій Замовником на сайті Виконавця Договір на умовах цієї Оферти вважається укладеним.

6. Порядок здійснення платежів.

6.1. Вартість послуг вказується на сайті hotel-deribas.com у Замовленні, сформованому Замовником відповідно до обраного набору послуг.

6.2. Реалізація послуг Замовнику здійснюється за цінами, наданими готелем.

6.3. Ціни на сайті можуть бути змінені готелем у будь-який момент, і зміни набирають чинності з моменту опублікування на сайті hotel-deribas.com.

6.4. Усі розрахунки за договором здійснюються у гривні України.

6.5. Оплата Замовлення провадиться відповідно до Правил бронювання.

Залежно від умов, встановлених готелем, оплата може здійснюватися у різних варіантах:

Часткова передоплата при бронюванні з доплатою при заселенні в готелі
Термін оплати встановлюється залежно від обраного способу оплати (готівка в офісі, платіжні системи, банківський переказ, кредитна картка).

7. Скасування, зміна Замовлення та повернення коштів Замовнику.

7.1. До оплати Замовник може будь-якої миті відмовитися від Замовлення або внести зміни до Замовлення у порядку, встановленому у Правилах бронювання.

7.2. При скасуванні оплаченого Замовлення (або незаїзду в Готель) відповідно до умов, прийнятих Замовником при бронюванні, можуть бути застосовані штрафні санкції, розмір яких визначається умовами Готелю.

7.3. Відмовитись від оплаченого Замовлення Замовник може самостійно, анулювавши Замовлення до настання штрафних санкцій у порядку, встановленому у Правилах бронювання.

7.4. Змінити оплачене Замовлення або відмовитися від оплаченого Замовлення після настання строку штрафних санкцій Замовник може лише після погодження з Виконавцем у письмовій формі у порядку, встановленому у Правилах бронювання.

Ануляція вважається прийнятою з отримання Виконавцем письмового повідомлення.

7.5. Повернення коштів Замовнику у разі скасування Замовлення або незаїзду в Готель проводиться в порядку та на умовах, зазначених у Правилах бронювання.

8. Відповідальність. Вирішення суперечок

8.1. Замовник представляє інтереси всіх осіб, зазначених у Замовленні, та персонально несе відповідальність перед Виконавцем за правильність даних про них, виконання всіма особами всіх зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо оплати Замовлення та оплати штрафу у разі відмови від надання послуг (включаючи незаїзд до Готелю).

8.2. Замовник несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань перед Виконавцем із заподіянням як матеріальної шкоди, так і шкоди його діловій репутації. Будь-яке неправильне чи шахрайське бронювання чи перепродаж Замовлення, безумовно, забороняється.

8.3. Виконавець несе відповідальність за матеріальні збитки, заподіяні Замовнику у зв’язку з ненаданням Замовнику з вини Виконавця послуг в обсязі, обумовленому у Замовленні, у порядку, встановленому законодавством України, за винятком випадків, коли порушення прав Замовника сталося внаслідок дій непереборної сили.

8.4. Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виникло через недостовірність, недостатність або несвоєчасність відомостей та документів, наданих Замовником, а також виникли внаслідок інших порушень умов Договору та/або Правил бронювання з сторони Замовника.

8.5. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником у разі запізнення до терміну заселення до Готелю на більш ніж 1 добу або дострокового виїзду.

8.6. Виконавець публікує на сайті hotel-deribas.com інформацію про Готель та його послуги. Готель має можливість корегувати свою інформацію в Системі (у тому числі ціни та наявність номерів) та несе відповідальність за її актуальність та достовірність.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданого обслуговування очікуванням Замовника та його суб’єктивну оцінку.

8.8. У разі виникнення претензій у період перебування в готелі, Замовник повинен звернутися до представника готелю для усунення недоліків надання послуг.

Сторони докладатимуть усіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів з урахуванням умов цієї Оферти.

8.9.З усіх інших питань, не передбачених у цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством.

9. Дотримання конфіденційності.

9.1. Замовнику гарантується конфіденційність даних, наданих ним під час реєстрації в Системі, оформлення та оплати Замовлення. Ця інформація необхідна для обробки Замовлення та завершення процедури бронювання (включаючи підтвердження бронювання, яке буде надіслано на електронну адресу Замовника).

Акцептом цієї Оферти Замовник дає свою Згоду, рівносильну письмовій, на обробку Виконавцем усіх персональних даних, отриманих від Замовника відповідно до Умов використання персональних даних Клієнтів.

Згода Замовника діє протягом терміну дії Договору на надання послуг із бронювання.

Виконавець має право зберігати персональні дані, використовувати їх для встановлення контакту із Замовником та членами його сім’ї, для складання документів, надавати персональні дані Готелям, платіжним системам, а також уповноваженим органам та використовувати персональні дані для інших потреб, пов’язаних із наданням послуг. Виконавець не надаватиме персональних відомостей третім сторонам без згоди Замовника, за винятком випадків, передбачених відповідним законодавством.

9.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіна) та пароля, а також за всі дії, здійснені під цим ім’ям (логіном) та паролем. Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, що виникли через несанкціоноване використання третіми особами ідентифікаційних даних Замовника.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних у цих умовах обставин.

10.2. До обставин непереборної сили відносяться, але ними не обмежуються: стихійні лиха, воєнні дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі чи регіоні, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу кожної із Сторін.

11. Зміна та розірвання Договору

11.1. Договір на надання послуг з бронювання вважається укладеним з моменту акцепту Замовником цієї Оферти та діє до виконання сторонами всіх своїх зобов’язань за цим Договором.

11.2. Виконавець має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання Договору на надання послуг із бронювання.

11.3. Виконавець має право змінювати умови цієї Оферти та її Програми, вводити нові Програми до цієї Оферти без попереднього повідомлення Замовника. Знаючи про можливість таких змін, Замовник погоджується з тим, що вони будуть здійснюватися. Якщо Замовник продовжує користуватися послугами Виконавця після таких змін, це означає його згоду з ними.

12. Реквізити Виконавця

ФОП Чорний Д.М.

Міні-готель “Дерібас”,

Україна, Одеса, вул. Дерибасівська 27

Better price

Scroll to top

We use cookies to improve the interaction with you. By using this service, you agree to our terms and conditions for using cookies. MoreОК